اثر کافئین بر ناباروری در مردان

فائزه یوسفونه

موضوع ارائه: اثر کافئین بر ناباروری در مردان

ارائه دهنده: فائزه یوسفونه

استاد راهنما: خانم زهره حسینی

تاریخ ارائه: 21 فروردین 97

دانلود فایل ارائه
  • یائسگی
  • مکانیسم یائسگی
  • اثرات یائسگی دیررس
  • عوامل تسریع یائسگی
  • عوامل تاخیر یائسگی
اشتراک گذاری: