ارتباط اضافه وزن و چاقی با آپنه انسدادی خواب

زهره سادات حسینی

موضوع ارائه: Association of Overweight and Obesity with Obstructive Sleep Apnea

ارائه دهنده: زهره سادات حسینی

استاد راهنما: خانم دکتر عاطفه صرافان

تاریخ ارائه: 21 فروردین 97

دانلود فایل ارائه
  • یائسگی
  • مکانیسم یائسگی
  • اثرات یائسگی دیررس
  • عوامل تسریع یائسگی
  • عوامل تاخیر یائسگی
اشتراک گذاری: