• ۱۴۰۳-۰۴-۰۳
  • مشهد
  • ساعت کاری: 8.00 - 15.00

جزئیات وبلاگ

ارتباط اضافه وزن و چاقی با آپنه انسدادی خواب

ارتباط اضافه وزن و چاقی با آپنه انسدادی خواب

موضوع ارائه: Association of Overweight and Obesity with Obstructive Sleep Apnea

ارائه دهنده: زهره سادات حسینی

استاد راهنما: خانم دکتر عاطفه صرافان

تاریخ ارائه: ۲۱ فروردین ۹۷