• ۱۴۰۳-۰۳-۲۵
  • مشهد
  • ساعت کاری: 8.00 - 15.00

 اساتید صنایع غذایی کنترل کیفی

دکتر پرنیان پزشکی

دکتر پرنیان پزشکی

مدیر گروه علوم و صنایع غذایی (کنترل کیفی و بهداشتی)
دکتری تخصصی (PhD) میکروبیولوژی مواد غذایی

دکتر عاطفه صرافان صادقی

دکتر عاطفه صرافان صادقی

عضو هیات علمی
دکتری تخصصی (PhD) بهداشت موادغذایی

دکتر میلاد توسلی

دکتر میلاد توسلی

عضو هیات علمی
دکتری تخصصی (PhD) علوم و صنایع غذایی گرایش کنترل کیفی و بهداشتی