• ۱۴۰۳-۰۳-۲۵
  • مشهد
  • ساعت کاری: 8.00 - 15.00

 اساتید فناوری اطلاعات سلامت

دکتر محمدرضا مظاهری

دکتر محمدرضا مظاهری

مدیر گروه فناوری اطلاعات سلامت
دکتری تخصصی (PhD) انفورماتیک پزشکی

دکتر مصطفی جهانگیر

دکتر مصطفی جهانگیر

عضو هیات علمی
دکتری تخصصی (PhD) مدیریت

دکتر فاطمه مقبلی

دکتر فاطمه مقبلی

عضو هیات علمی
دکتری تخصصی (PhD) انفورماتیک پزشکی

دکتر ساجد عربیان

دکتر ساجد عربیان

عضو هیات علمی
دکتری تخصصی (PhD) مدیریت اطلاعات سلامت

عصمت مشعوف

عصمت مشعوف

عضو هیات علمی
دکتری تخصصی (PhD) فناوری اطلاعات سلامت