• ۱۴۰۳-۰۴-۰۳
  • مشهد
  • ساعت کاری: 8.00 - 15.00

جزئیات وبلاگ

تاثیر مکمل یاری با قهوه سبز در بیماران مبتلا به سندروم متابولیک

تاثیر مکمل یاری با قهوه سبز در بیماران مبتلا به سندروم متابولیک

موضوع ارائه: تاثیر مکمل یاری با قهوه سبز در بیماران مبتلا به سندروم متابولیک

ارائه دهندگان: فرناز مقدسیان، فاطمه طیبان

استاد راهنما: خانم دکتر منیر دهری

تاریخ ارائه: آبان ۱۴۰۱