تاثیر رژیم مدیترانه ایی بر MS

موضوع ارائه: تاثیر رژیم مدیترانه‌ای بر MS

ارائه دهنده: فاطمه کلانتری، زهرا بطوئی

استاد راهنما: دکتر سید امیر طباطبائی‌زاده

تاریخ ارائه: آذر 1401

دانلود فایل ارائه
اشتراک گذاری: