• ۱۴۰۳-۰۳-۰۲
  • مشهد
  • ساعت کاری: 8.00 - 15.00

جزئیات وبلاگ

التهاب بین شاخص انتخابی رژیم و سرطان کولورکتال

التهاب بین شاخص انتخابی رژیم و سرطان کولورکتال

موضوع ارائه: التهاب بین شاخص انتخابی رژیم و سرطان کولورکتال

ارائه دهنده: شیوا نخعی مقدم

استاد راهنما: خانم زهره حسینی

تاریخ ارائه: ۱ خرداد ۹۷