آنچه معلمان نیاز دارند درباره دانش آموزان ناتوان ذهنی بدانند

آنچه معلمان نیاز دارند درباره دانش آموزان ناتوان ذهنی بدانند

کتاب حاضر کوششی است در جهت شناساندن تخصصی و دقیق ویژگی های دانش آموزان ناتوان ذهنی، نیازهای آنان و رویکردهایی که می تواند به درک و فهم هر چه بیشتر آن ها در مقوله یادگیری کمک کند. این کتاب به طور نظام مند در 7 فصل به اختلالات و سندروم هایی پرداخته که به نوعی باعث ناتوانی ذهنی و در برخی موارد ناتوانی جسمی خواهد شد. به همین دلیل آشنایی با این اختلالات، ویژگی ها و نیازهای آنان در پیشرفت این دانش آموزان و تطبیق آنان با محیط به ویژه در مسایل آموزشی مؤثر خواهد بود. لذا مطالعه این کتاب در پیشبرد اهداف ذکر شده به پزشکان، پیراپزشکان، روانشناسان، معلمان و والدین کودکان خاص کمک خواهد نمود. در هر فصل نکات کلیدی ابتدایی، چکیده کاملی از مطالب را جهت آمادگی خواننده فراهم میآ ورد و در پایان نیز پیوندهایی برای مطالعه بیشتر سندروم ها و رویکردهای مرتبط ارایه شده است. اطلاعات مورد نیاز برای ناتوانی های خاص و مطالعه ویژگی آنان، در پیوست آخر کتاب آمده است.

مطالب:

  • ناتوان ذهنی
  • سندرم های خاص
  • اختلالات نافذ رشد
  • ناتوانی های جسمی و اختلالات همراه
  • اختلالات حسی، شنوایی و بینایی
  • اختلالات زبان و یادگیری
  • مشکلات هیجانی و رفتاری

سجاد حق شناس
دکتر هاشم فرهنگ دوست

ناشر: انتشارات وارستگان
طراح و صفحه آرا: گلسا خواجه نظام
طراح جلد: نرگش محمدزاده

چاپ: اول
نوبت چاپ: بهار 1393
قطع: وزیری

اشتراک گذاری: