50 ابزار برتر کوچینگ

50 ابزار برتر کوچینگ

فلسفه کوچینگ این است که انسان ها، افرادی کاردان، خلاق، باانرژی، با حکمت و توانا هستند. آن ها می توانند با یاری یک کوچ، زندگیشان را سریع تر و آسان تر بسازند. کوچینک  با بسیاری از نظریه های اولیه روانشانسی (مانند آدلر، یونگ، آلیس) و نظریه های کنونی مانند روانشناسی مثبت گرا و درمان های راه حل محور، از یک خانواده هستند. این نظریه ها به جای آسیب شناسی رفتار، بر روی تغییر رفتاری همراه با خودآگاهی، انتخاب آگاهانه برای نتایج مطلوب آینده و راه حل هایی برای مسائل زندگی کنونی تمرکز دارند و فرد را به عنوان خالق و تصویرگر زندگی شخصی خود، درنظر میگیرند.

مترجمین: غلامحسین رادمرد قدیری، مصطفی جهانگیر، فاطمه خریدار، الهام بهپور

ناشر: آبان برتر

چاپ: ۱۳۹۶
نوبت چاپ: اول
قطع: جیبی

اشتراک گذاری: