آوا سازی راحت

آواسازی راحت

این کتاب برای کاربران حرفه ای صوت طراحی شده است و نشان می دهد که صوت چیست. چگونه عمل میکند  و به چه شکل باید اندام های صداسازی برخورد نمود تا سالم ترین شکل آواسازی را داشت.

دکتر فاطمه شیبانی

علیرضا غفرانی

ملیحه روحانی

ناشر: انتشارات وارستگان
ویراستار ادبی: مهدی سعیدی رضوانی
طراح و صفحه آرا: فرانو رهاورد پویا
ناظر فنی چاپ: حمیده خواجه نظام

چاپ: دوم

نوبت چاپ: زمستان 1391

قطع: وزیری

شمارگان:  1000 نسخه

تعداد صفحات :138

اشتراک گذاری: