الفبای بهداشت در حج

از آن جایی که تعداد قابل توجهی از زائرین حج تمتع را افراد سالمند و آسیب پذیر تشکیل می دهند اهمیت بیماریابی، کنترل بیماران مزمن و تایید آمادگی جسمانی آن ها برای انجام اعمال سنگین فیزیکی به خصوص در ایام تشریق ضروری به نظر می رسد که باید بدون در نظر گرفتن ملاحظات غیر علمی و احساسات، زائرین معاینه  و بررسی گردند. جزوه حاضر حاوی مطالب سودمندی می باشد از زمانی که زائر جهت معاینه نزد پزشک کاروان آمده و تا زمانی که سفر معنوی به وطن بر می گردد.

مطالب:

  •  معاینات و آزمایشات پزشکی
  • برخی وظائف پزشکان کاروان
  • وسائل و ملزومات مورد نیاز زائرین
  • بهداشت مسکن و محل استقرار کاروان
  • توصیه های بهداشتی در زمان محرم شدن
  • مدیریت بیماری و مشکلات سلامتی در حج
  • بیماری ها و آسیب های وارده در ایام حج

دکتر محمد تقی بحرینی

الهه نوری

ناشر: انتشارات وارستگان
طراح و صفحه آرا: الهه نوری
ناظر فنی چاپ: حمیده خواجه نظام

چاپ: اول
نوبت چاپ: بهار 1393
قطع: جیبی
شمارگان:  1000 نسخه
تعداد صفحات :162

اشتراک گذاری: