ابزار و تجهیزات دندانپزشکی

ابزار و تجهیزات دندانپزشکی

در سال های اخیر علم دندانپزشکی با جهشی ارزشمند به مرات بالایی از تکامل دست یافته است. علاوه بر تلاش های علمی و عملی استادان و دندانپزشکان، ساخت مواد و وسایل با کیفیت بالاتر و هماهنگ تر با اهداف علم دندانپزشکی نقش موثری در این جهش داشته و چشم انداز موفقی را برای آینده ترسیم میکند.

این کتاب به ارائه مجموعه ای خلاصه و موثر از وسایل ، همراه با تصاویر و در نظر گرفتن نکات مهم در مورد آنهاست.

دکتر فاطمه عباسی پور

دکتر احمد ابوالحسنی

دکتر امین خدادوستان

ناشر: انتشارات وارستگان
ویراستار ادبی: دکتر جواد میزبان
طراح و صفحه آرا: فرانور هاورد پویا
ناظر فنی چاپ: حمیده خواجه نظام

چاپ: دوم

نوبت چاپ: بهار 1394

قطع: جیبی

شمارگان:  1000 نسخه

تعداد صفحات :178

اشتراک گذاری: