• ۱۴۰۳-۰۴-۰۳
  • مشهد
  • ساعت کاری: 8.00 - 15.00

جزئیات وبلاگ

ارتباط بین دریافت ریزمغذی‌ها در بارداری و رشد ذهنی و شناختی کودک

ارتباط بین دریافت ریزمغذی‌ها در بارداری و رشد ذهنی و شناختی کودک

موضوع ارائه: کاربرد بیوتکنولوژی در تولید اسیدهای امینه و پپتیدها

ارائه دهنده: مهدیه اسح

موضوع ارائه: Relationship Between Micronutrient Intake in pregnancy and Child Mental and Cognitive Development

ارائه دهنده: ریحانه حاجتمند

استاد راهنما: خانم پریسا زارعی شرق

تاریخ ارائه: ۲۱  آذر ۹۹

اق زاده

استاد راهنما: خانم دکتر پزشکی

تاریخ ارائه: خرداد ۱۴۰۲