پرستاری دندانپزشکی

پرستاری دندانپزشکی

آموزش تخصصی و مهارتی پرستاران دندانپزشکی مدت هاست فکر و ذهن مرا که سال ها تجربه معلمی و کار بالینی در حوزه دندانپزشکی دارم به خود مشغول کرده است. دندانپزشکان نیاز به پرستارانی دارند که علاوه بر مهارت حرفه ای از نظارت درونی و خودساخته برخوردار باشند و در مطب وجدان خود را ناظر بر تمام اقدامات و حرکات خود بدانند و بدون نظارت بیرونی بتوانند از عهده وظایف خود برآیند.

مطالب:

  • خصوصیات و وظایف دستیار دندانپزشک
  • مطب دندانپزشکی و نگهداری تجهیزات
  • بیماری های مهم در دندانپزشکی
  • آناتومی و مورفولوژی صورت و دهان
  • معاینات
  • ایمپلنت
  • رادیولوژی
  • ارتودنسی

دکتر احمد ابوالحسنی
امید ابوالحسنی
فهیمه علیزاده

ناشر: انتشارات وارستگان
طراح و صفحه آرا: گلسا خواجه نظام
طراح جلد: نرگس محمدزاده

چاپ: اول
نوبت چاپ: پائیز 1393
قطع: رقعی

اشتراک گذاری: