• ۱۴۰۳-۰۳-۰۲
  • مشهد
  • ساعت کاری: 8.00 - 15.00

جزئیات وبلاگ

تاثیر چای سیاه بر بیماری های قلبی

تاثیر چای سیاه بر بیماری های قلبی

موضوع ارائه: تاثیر چای سیاه بر بیماری های قلبی

ارائه دهنده: صبا محمدی

استاد راهنما: خانم زهره حسینی

تاریخ ارائه: ۲۱ فروردین ۹۷