• ۱۴۰۳-۰۴-۰۳
  • مشهد
  • ساعت کاری: 8.00 - 15.00

جزئیات وبلاگ

تاثیر کلرلاولگاریس در بیماران مبتلا به کبدچرب غیرالکلی

تاثیر کلرلاولگاریس در بیماران مبتلا به کبدچرب غیرالکلی

موضوع ارائه: تاثیر کلرلاولگاریس در بیماران مبتلا به کبدچرب غیرالکلی

ارائه دهنده: شریف اعتمادی

استاد راهنما: خانم دکتر دهری

تاریخ ارائه: ۴ دی ۹۷