کسب و کار کوچینگ

کسب و کار کوچینگ

کتاب حاضر، به‌عنوان محتواي آموزشي در دوره‌هاي تربيت کوچ آکادمي آرنا کوچينگ تدريس مي‌شود. در اين کتاب درمي‌يابيد که چگونه از حرفه کوچينگ به کسب درآمد بپردازيد.

نويسندگان:لین گرودزکی و وندی آلن
مترجمین:غلامحسین رادمردقدیری، مصطفی جهانگیر، الهام بهپور و فاطمه خریدار

ناشر: سخن گستر.

چاپ اول: ۱۳۹۷

اشتراک گذاری: