• ۱۴۰۳-۰۴-۰۳
  • مشهد
  • ساعت کاری: 8.00 - 15.00

جزئیات وبلاگ

مهارتهای پایه کوچینگ بر اساس مدل ARNA

مهارتهای پایه کوچینگ بر اساس مدل ARNA