• ۱۴۰۳-۰۴-۰۳
  • مشهد
  • ساعت کاری: 8.00 - 15.00

جزئیات وبلاگ

لوسمی مزمن میلوئیدی (CML) و رویکردهای تشخیصی نوین

لوسمی مزمن میلوئیدی (CML) و رویکردهای تشخیصی نوین

موضوع ارائه: لوسمی مزمن میلوئیدی (CML) و رویکردهای تشخیصی نوین

ارائه دهنده: مهتاب پناهی

استاد راهنما: آقای دکتر حسین حبیبی

تاریخ ارائه: آبان ۹۷