ناباروری و روش‌های درمان آن

ناباروری و روش های درمان آن سمینار مائده ذاکری

موضوع ارائه: ناباروری و روش های درمان آن

ارائه دهنده: مائده ذاکری

استاد راهنما: آقای دکتر حسین جاوید

تاریخ ارائه: 1402

دانلود فایل ارائه
  • بیماری از سلول ها
  • معرفی وتاریخچه ی CML
  • طبقه بندی، تشخیص، درمان
  • پیوند سلول های بنیادی
  •   مکانیسم مقاومت به ایماتینیب
اشتراک گذاری: