• ۱۴۰۳-۰۲-۲۹
  • مشهد
  • ساعت کاری: 8.00 - 15.00

جزئیات وبلاگ

Guideline for Diagnosis and Treatment of Biofilm Infections

Guideline for Diagnosis and Treatment of Biofilm Infections

موضوع ارائه: Guideline for Diagnosis and Treatment of Biofilm Infections

ارائه دهنده: شیرین الوندی

استاد راهنما: اقای علی طلوع

تاریخ ارائه: ۱۵ آذر ۹۷