• ۱۴۰۳-۰۴-۲۶
  • مشهد
  • ساعت کاری: 8.00 - 15.00

جزئیات وبلاگ

سمینار بیولوژی مو رشد و رنگدانه

سمینار بیولوژی مو رشد و رنگدانه

موضوع ارائه: بیولوژی مو رشد و رنگدانه

ارائه دهنده: زهرا پرهنر

استاد راهنما: آقای دکتر حسین جاوید

تاریخ ارائه: ۱۴۰۲