• ۱۴۰۳-۰۳-۲۵
  • مشهد
  • ساعت کاری: 8.00 - 15.00

جزئیات وبلاگ

تاثیر استفاده از سیستم کمکی ورودی پرونده پزشکی آنی با هوش مصنوعی صوتی بر عملکرد تریاژ در بخش اورژانس

تاثیر استفاده از سیستم کمکی ورودی پرونده پزشکی آنی با هوش مصنوعی صوتی بر عملکرد تریاژ در بخش اورژانس

موضوع ارائه: تاثیر استفاده از سیستم کمکی ورودی پرونده پزشکی آنی با هوش مصنوعی صوتی بر عملکرد تریاژ در بخش اورژانس

ارائه دهنده: زهرا اسماعیلی

استاد راهنما:خانم دکتر مقبلی

تاریخ ارائه: ۱۸ مهر ۱۴۰۱