• ۱۴۰۳-۰۴-۰۳
  • مشهد
  • ساعت کاری: 8.00 - 15.00

جزئیات وبلاگ

چت بات برای برنامه های مراقبت های بهداشتی و سرطان شناسی با استفاده از هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ

چت بات برای برنامه های مراقبت های بهداشتی و سرطان شناسی با استفاده از هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ

موضوع ارائه: چت بات برای برنامه های مراقبت های بهداشتی و سرطان شناسی با استفاده از هوش مصنوعی  و ماشین لرنینگ

ارائه دهنده: ایمان اکبری

استاد راهنما: خانم دکتر مقبلی

تاریخ ارائه: ۱۴۰۱