• ۱۴۰۳-۰۴-۰۳
  • مشهد
  • ساعت کاری: 8.00 - 15.00

جزئیات وبلاگ

استراتژی غربالگری و تشویق به ترک سیگار

استراتژی غربالگری و تشویق به ترک سیگار

موضوع ارائه:استفاده از یک برنامه خودارزیابی تلفن هوشمند برای بیماری های ناشی از دخانیات (COPD، بیماری های قلبی عروقی، سرطان) استراتژی غربالگری و تشویق به ترک سیگار: مطالعه مشاهده ای

ارائه دهنده: غزاله محمدی

استاد راهنما: خانم دکتر مقبلی

تاریخ ارائه: دوشنبه ۲۹ فروردین ماه ۱۴۰۰