• ۱۴۰۳-۰۳-۲۵
  • مشهد
  • ساعت کاری: 8.00 - 15.00

جزئیات وبلاگ

یک برنامه تمرینی و آموزشی و خود مدیریتی با یک اپلیکیشن تلفن هوشمند (CareHand) در بزرگسالان با آرتریت روماتوئید دست

یک برنامه تمرینی و آموزشی و خود مدیریتی با یک اپلیکیشن تلفن هوشمند (CareHand) در بزرگسالان با آرتریت روماتوئید دست

موضوع ارائه:یک برنامه تمرینی و آموزشی و خود مدیریتی با یک اپلیکیشن تلفن هوشمند (CareHand) در بزرگسالان با آرتریت روماتوئید دست

ارائه دهنده: بهاره برات‌زاده

استاد راهنما: خانم دکتر مقبلی

تاریخ ارائه: ۱۴ آذر ۱۴۰۱