• ۱۴۰۳-۰۴-۰۳
  • مشهد
  • ساعت کاری: 8.00 - 15.00

جزئیات وبلاگ

فناوری اطلاعات در دوران کووید

فناوری اطلاعات در دوران کووید

موضوع ارائه: فناوری اطلاعات در دوران کووید

ارائه دهنده: دکتر فاطمه مقبلی

تاریخ ارائه: دوشنبه ۲۹ فروردین ماه ۱۴۰۰