• ۱۴۰۳-۰۲-۳۱
  • مشهد
  • ساعت کاری: 8.00 - 15.00

جزئیات وبلاگ

توسعه یک برنامه تلفن همراه برای نظارت بر تغییرات پرونده پزشکی

توسعه یک برنامه تلفن همراه برای نظارت بر تغییرات پرونده پزشکی

موضوع ارائه:توسعه یک برنامه تلفن همراه برای نظارت بر تغییرات پرونده پزشکی با استفاده از بلاکچین: مطالعه توسعه‌ای و کاربرپذیری

ارائه دهنده: فاطمه پزشکی

استاد راهنما: خانم دکتر مقبلی

تاریخ ارائه: دوشنبه ۹ خردادماه ۱۴۰۱