• ۱۴۰۳-۰۴-۰۳
  • مشهد
  • ساعت کاری: 8.00 - 15.00

جزئیات وبلاگ

تاثیر رژیم کتوژنیک بر کاهش وزن

تاثیر رژیم کتوژنیک بر کاهش وزن

موضوع ارائه:تاثیر رژیم کتوژنیک بر کاهش وزن

ارائه دهنده: امید زراعت دوست

استاد راهنما: خانم زهره حسینی

تاریخ ارائه: ۶ ادیبهشت ۹۸