• ۱۴۰۳-۰۴-۰۳
  • مشهد
  • ساعت کاری: 8.00 - 15.00

جزئیات وبلاگ

چگونه ساعت بیولوژیک بدن را با دریافت غذایی هماهنگ کنیم؟

چگونه ساعت بیولوژیک بدن را با دریافت غذایی هماهنگ کنیم؟

موضوع ارائه: چگونه ساعت بیولوژیک بدن را با دریافت غذایی هماهنگ کنیم؟

ارائه دهنده: مهنا ذکریایی

استاد راهنما: خانم زهره حسینی

تاریخ ارائه: ۱۴ اسفند ۹۷