• ۱۴۰۳-۰۴-۲۶
  • مشهد
  • ساعت کاری: 8.00 - 15.00

جزئیات وبلاگ

بررسی تاثیر مکمل یاری سین بیوتیک بر روی چاقی و اضافه وزن

بررسی تاثیر مکمل یاری سین بیوتیک بر روی چاقی و اضافه وزن

موضوع ارائه: بررسی تاثیر مکمل یاری سین بیوتیک بر روی چاقی و اضافه وزن

ارائه دهنده: زهرا یعقوبی

استاد راهنما: خانم زهره حسینی

تاریخ ارائه: ۲۸ فروردین ۹۷