بررسی تاثیر مکمل یاری سین بیوتیک بر روی چاقی و اضافه وزن

زهرا یعقوبی

موضوع ارائه: بررسی تاثیر مکمل یاری سین بیوتیک بر روی چاقی و اضافه وزن

ارائه دهنده: زهرا یعقوبی

استاد راهنما: خانم زهره حسینی

تاریخ ارائه: 28 فروردین 97

دانلود فایل ارائه
  • یائسگی
  • مکانیسم یائسگی
  • اثرات یائسگی دیررس
  • عوامل تسریع یائسگی
  • عوامل تاخیر یائسگی
اشتراک گذاری: