• ۱۴۰۳-۰۳-۲۵
  • مشهد
  • ساعت کاری: 8.00 - 15.00

جزئیات وبلاگ

Vitamin D Intake During Pregnancy and Dental Caries in Children

ارتباط میزان ویتامین D مادر و پوسیدگی دندان کودکان

موضوع ارائه: ارتباط میزان ویتامین D مادر و پوسیدگی دندان کودکان

ارائه دهنده: الناز میانجی

استاد راهنما: خانم مونا مروارید

تاریخ ارائه: آبان ۹۸