• ۱۴۰۳-۰۴-۲۶
  • مشهد
  • ساعت کاری: 8.00 - 15.00

جزئیات وبلاگ

شیوه های تغذیه در اوایل دوران کودکی و پوسیدگی دندان

شیوه های تغذیه در اوایل دوران کودکی و پوسیدگی دندان

موضوع ارائه: تغذیه کودکان و تاثیر آن در بروز پوسیدگی های زودرس دندانی

ارائه دهنده: مریم شجاعی سیاهی

استاد راهنما: خانم زهره حسینی

تاریخ ارائه: ۲۱ آبان ۱۳۹۹