• ۱۴۰۳-۰۴-۰۳
  • مشهد
  • ساعت کاری: 8.00 - 15.00

جزئیات وبلاگ

کینوا دانه کاهنده وزن

کینوا دانه کاهنده وزن

موضوع ارائه: کینوا دانه کاهنده وزن

ارائه دهنده: یگانه شکری

استاد راهنما: خانم دکتر منیره دهری

تاریخ ارائه: ۱۴ اسفند ۹۷