تاثیر ویتامین D بر سیستیک فیبروزیس

موضوع ارائه: تاثیر ویتامین D بر سیستیک فیبروزیس

ارائه دهنده: امیر شفائی فلاح

استاد راهنما: خانم دکتر منیره دهری

تاریخ ارائه: 21 آبان 97

دانلود فایل ارائه
  • یائسگی
  • مکانیسم یائسگی
  • اثرات یائسگی دیررس
  • عوامل تسریع یائسگی
  • عوامل تاخیر یائسگی
اشتراک گذاری: