• ۱۴۰۳-۰۴-۰۳
  • مشهد
  • ساعت کاری: 8.00 - 15.00

جزئیات وبلاگ

تاثیر ویتامین D بر سیستیک فیبروزیس

تاثیر ویتامین D بر سیستیک فیبروزیس

موضوع ارائه: تاثیر ویتامین D بر سیستیک فیبروزیس

ارائه دهنده: امیر شفائی فلاح

استاد راهنما: خانم دکتر منیره دهری

تاریخ ارائه: ۲۱ آبان ۹۷