• ۱۴۰۳-۰۴-۰۳
  • مشهد
  • ساعت کاری: 8.00 - 15.00

بیماری سارکوپنی

بیماری سارکوپنی

موضوع ارائه: درمان شدت بیماری سارکوپنی با مکمل های پروتئنی

ارائه دهنده: پریسا صاحب علم

استاد راهنما: خانم زهره حسینی

تاریخ ارائه: ۶ آذر ۹۷