ارزیابی تاثیر مداخلات تغذیه ای بر COPD

مریم صادق پور

موضوع ارائه: بررسی تاثیر مداخلات تغذیه ای در بیماران مبتلا به COPD

ارائه دهنده: مریم صادق پور

استاد راهنما: خانم زهره حسینی

تاریخ ارائه: 27 آبان 1399

 

دانلود فایل ارائه
  • یائسگی
  • مکانیسم یائسگی
  • اثرات یائسگی دیررس
  • عوامل تسریع یائسگی
  • عوامل تاخیر یائسگی
اشتراک گذاری: