تاثیر روغن نارگیل بر آلزایمر

غزاله رضایی

موضوع ارائه: تاثیر روغن نارگیل بر آلزایمر

ارائه دهنده: غزاله رضایی

استاد راهنما: خانم زهره حسینی

تاریخ ارائه: 8 خرداد 98

دانلود فایل ارائه
  • یائسگی
  • مکانیسم یائسگی
  • اثرات یائسگی دیررس
  • عوامل تسریع یائسگی
  • عوامل تاخیر یائسگی
اشتراک گذاری: