• ۱۴۰۳-۰۴-۲۶
  • مشهد
  • ساعت کاری: 8.00 - 15.00

جزئیات وبلاگ

تاثیر رژیم غذایی مادر بر تعیین جنسیت جنین

تاثیر رژیم غذایی مادر بر تعیین جنسیت جنین

موضوع ارائه: تاثیر رژیم غذایی مادر بر تعیین جنسیت جنین

ارائه دهنده: کیمیا رحیمی پور

استاد راهنما: خانم دکتر پرنیان پزشکی

تاریخ ارائه: ۳۱ اردیبهشت ۹۸