آیا افزایش لیکوپن رژیم غذایی با کاهش ریسک سرطان پروستات مرتبط است؟

موضوع ارائه: آیا افزایش لیکوپن رژیم غذایی با کاهش ریسک سرطان پروستات مرتبط است؟

ارائه دهنده: ریحانه بخشی پور

استاد راهنما: خانم دکتر صرافان

تاریخ ارائه: 15 آبان 97

دانلود فایل ارائه
  • آناتومی پروستات
  • عملکرد پروستات
  • سرطان پروستات
  • راه های درمان سرطان پروستات
  •  عوامل مؤثر برسرطان پروستات
  • مواد مغذی مؤثر در سرطان پروستات
  • انواع کارتنوئید ها
  • لیکوپن
  • مقادیر ‏‏لیکوپن
  • عملکرد لیکوپن
اشتراک گذاری: