• ۱۴۰۳-۰۴-۰۳
  • مشهد
  • ساعت کاری: 8.00 - 15.00

جزئیات وبلاگ

اثر پروبیوتیک بر دیابت بارداری

اثر پروبیوتیک بر دیابت بارداری

موضوع ارائه: اثر پروبیوتیک بر دیابت بارداری

ارائه دهنده: سینا ثنایی

استاد راهنما: خانم مونا مروارید

تاریخ ارائه: ۲۱ اسفند ۹۷