اثر پروبیوتیک بر دیابت بارداری

سینا سنایی

موضوع ارائه: اثر پروبیوتیک بر دیابت بارداری

ارائه دهنده: سینا ثنایی

استاد راهنما: خانم مونا مروارید

تاریخ ارائه: 21 اسفند 97

دانلود فایل ارائه
  • یائسگی
  • مکانیسم یائسگی
  • اثرات یائسگی دیررس
  • عوامل تسریع یائسگی
  • عوامل تاخیر یائسگی
اشتراک گذاری: