بررسی عوامل تغذیه ای مرتبط با کنترل قند خون در بیماران مبتلا به فیبروز کیستیک

مرضیه کتان باف

موضوع ارائه: Evaluation of Nutritional Factors Related to Glycemic Control in Patients with Cystic Fibrosis

ارائه دهنده: مرضیه کتان باف

استاد راهنما: خانم زهره حسینی

تاریخ ارائه: 21 فروردین 97

دانلود فایل ارائه
  • یائسگی
  • مکانیسم یائسگی
  • اثرات یائسگی دیررس
  • عوامل تسریع یائسگی
  • عوامل تاخیر یائسگی
اشتراک گذاری: