• ۱۴۰۳-۰۴-۲۶
  • مشهد
  • ساعت کاری: 8.00 - 15.00

جزئیات وبلاگ

GUTO میکروبیوتا و چاقی

GUTO میکروبیوتا و چاقی

موضوع ارائه: GUTO Microbiota and Obesity

ارائه دهنده: نگین مسلمان زاده

استاد راهنما: خانم دکتر پرنیان پزشکی

تاریخ ارائه: ۲۱ فروردین ۹۷