• ۱۴۰۳-۰۲-۳۱
  • مشهد
  • ساعت کاری: 8.00 - 15.00

جزئیات وبلاگ

ارتباط بین بار اسیدی رژیم غذایی و خطر سندرم متابولیک

ارتباط بین بار اسیدی رژیم غذایی و خطر سندرم متابولیک
موضوع ارائه: Association Between Dietary acid Load and the Risk of Metabolic Syndrome ارتباط بین بار اسیدی رژیم غذایی و خطر سندرم متابولیک ارائه دهنده: هاله اختری استاد راهنما: خانم پرنیان پزشکی تاریخ ارائه: ۲۱ فروردین ۹۹