• ۱۴۰۳-۰۴-۰۳
  • مشهد
  • ساعت کاری: 8.00 - 15.00

جزئیات وبلاگ

تأثیر بتا هیدروکسی بتا متیل بوتیرات (HMB) بر عملکرد ورزشکارا

تأثیر بتا هیدروکسی بتا متیل بوتیرات (HMB) بر عملکرد ورزشکاران

موضوع ارائه: تاثیر مکمل بتا هیدروکسی بتامتیل بوتیرات بر عملکرد ورزشکاران

ارائه دهنده: سحر خوشرو

استاد راهنما: خانم دکتر منیره دهری

تاریخ ارائه: ۶ آبان ۹۷