تأثیر بتا هیدروکسی بتا متیل بوتیرات (HMB) بر عملکرد ورزشکاران

سحر خوشرو

موضوع ارائه: تاثیر مکمل بتا هیدروکسی بتامتیل بوتیرات بر عملکرد ورزشکاران

ارائه دهنده: سحر خوشرو

استاد راهنما: خانم دکتر منیره دهری

تاریخ ارائه: 6 آبان 97

دانلود فایل ارائه
  • یائسگی
  • مکانیسم یائسگی
  • اثرات یائسگی دیررس
  • عوامل تسریع یائسگی
  • عوامل تاخیر یائسگی
اشتراک گذاری: