• ۱۴۰۳-۰۲-۳۱
  • مشهد
  • ساعت کاری: 8.00 - 15.00

جزئیات وبلاگ

تقویت شیر انسان با پروتئین اضافی برای بهبود رشد نوزادان نارس بستری در بیمارستان

تقویت شیر انسان با پروتئین اضافی برای بهبود رشد نوزادان نارس بستری در بیمارستان

موضوع ارائه: Human Milk Fortification by Extra Protein to Improve the Growth of Hospitalized Preterm Infants

تقویت شیر انسان با پروتئین اضافی برای بهبود رشد نوزادان نارس بستری در بیمارستان

ارائه دهنده: علی ابراهیمی دباغ

استاد راهنما: خانم دکتر منیره دهری

تاریخ ارائه: ۲۱ فروردین ۹۷