باورهای بهداشتی، رفتارها و علائم مرتبط با ارتورکسی عصبی

فرزانه زارعی

موضوع ارائه: ارزیابی باور ها، رفتار ها و علائم فیزیکی مرتبط با ارتورکسیا نرووزا

ارائه دهنده: فرزانه زارعی

استاد راهنما: خانم زهره حسینی

تاریخ ارائه: 10 آبان ماه 1399

دانلود فایل ارائه
  • یائسگی
  • مکانیسم یائسگی
  • اثرات یائسگی دیررس
  • عوامل تسریع یائسگی
  • عوامل تاخیر یائسگی
اشتراک گذاری: