• ۱۴۰۳-۰۴-۰۳
  • مشهد
  • ساعت کاری: 8.00 - 15.00

جزئیات وبلاگ

باورهای بهداشتی، رفتارها و علائم مرتبط با ارتورکسی عصبی

باورهای بهداشتی، رفتارها و علائم مرتبط با ارتورکسی عصبی

موضوع ارائه: ارزیابی باور ها، رفتار ها و علائم فیزیکی مرتبط با ارتورکسیا نرووزا

ارائه دهنده: فرزانه زارعی

استاد راهنما: خانم زهره حسینی

تاریخ ارائه: ۱۰ آبان ماه ۱۳۹۹