رژیم غذایی شاخص گلایسمی در بیماران مبتلا به صرع

تاثیر رژیم غذایی شاخص گلایسمی پائین در بیماران مبتلا به صرع
استاد راهنما: سرکار خانم دکتر پرنیان پزشکی
ارائه دهنده: پرتو سلطانی

اشتراک گذاری: