تأثیر درمان با شاخص گلیسمی پایین در بیماران صرعی

پرتو سلطانی

موضوع ارائه: Effect of Low Glycemic Index Treatment in Epileptic Patients

ارائه دهنده: پرتو سلطانی

استاد راهنما: خانم دکتر پرنیان پزشکی

تاریخ ارائه: 29 مهر 1399

دانلود فایل ارائه
  • یائسگی
  • مکانیسم یائسگی
  • اثرات یائسگی دیررس
  • عوامل تسریع یائسگی
  • عوامل تاخیر یائسگی
اشتراک گذاری: