• ۱۴۰۳-۰۴-۰۳
  • مشهد
  • ساعت کاری: 8.00 - 15.00

جزئیات وبلاگ

تأثیر درمان با شاخص گلیسمی پایین در بیماران صرعی

تأثیر درمان با شاخص گلیسمی پایین در بیماران صرعی

موضوع ارائه: Effect of Low Glycemic Index Treatment in Epileptic Patients

ارائه دهنده: پرتو سلطانی

استاد راهنما: خانم دکتر پرنیان پزشکی

تاریخ ارائه: ۲۹ مهر ۱۳۹۹