• ۱۴۰۳-۰۴-۲۶
  • مشهد
  • ساعت کاری: 8.00 - 15.00

جزئیات وبلاگ

نفروپاتی دیابتی و ویتامین D

نفروپاتی دیابتی و ویتامین D

موضوع ارائه: نفروپاتی دیابتی و ویتامین D

ارائه دهنده: حسین فزونی

استاد راهنما: خانم زهره حسینی

تاریخ ارائه: ۱۷ دی ۹۸